Bruun-Toft
Denne hjemmeside er i øjeblikket under udarbejdelse.

Jens Christian Bruun-Toft

bruun-toft@mail. dk

                            Jens  Christian Bruun-Tofts slægt

Velkommen til min hjemmeside, som indeholder delresultater af min slægtsforskning med anetavler og notater, som kan læses på denne hjemmeside.

Det vil glæde mig, hvis hjemmesidens anetavler og øvrige oplysninger kan bruges af andre, der måske kan give mig nogle tilbagemeldinger og supplerende oplysninger og gerne stille spørgsmål til mig på min e-mailadresse bruun-toft@mail.dk

Jeg har selv med udbytte i adskillige tilfælde fået nye slægtsoplysninger ved at søge gamle slægtsnavne på nettet.

Bemærkninger

Jeg er af fødsel og opvækst thybo, selvom jeg ikke har boet i Thy siden 1965 i mit 21. år.

Begge mine forældre kom fra Thy - fra Gettrup og Snedsted sogne.

Mine 4 bedsteforældre kom også fra Thy: Helligsø-Gettrup, Harring/Stagstrup, Snedsted og Hundborg/Jannerup sogne.

Af mine 8 oldeforældre kom 7 fra Thy og 1 fra Sønderjylland (Arrild/Løgumkloster).

 

I forbindelse med et ophold i USA i 1967, hvor jeg fandt efterkommere af min farfars bror (Martin Toft) i St. Louis, begyndte min interesse for slægtsforskning. Først mange år senere kom der gang i min slægtsforskning, som dog i perioder har været stillet i bero.

Mine forældre bidrog i 80erne med navne og data på deres forældre, bedsteforældre, forældres søskende, fætre og kusiner. Min senere slægtsforskning har vist, at mine forældre havde et godt indblik i familierelationer, som jeg imidlertid har fået udbygget en del.

Det som optager mig mest nu er at få sat ”kød og blod” på navnene og yderligere informationer om hændelser og levevilkår - også set i en (lokal)historisk sammenhæng.

 

Sogne, jeg har arbejdet med

Thisted Amt: Gettrup, Bedsted, Vestervig, Harring, Stagstrup, Snedsted, Sønderhå, Sjørring,  Hundborg, Boddum, Ydby, Hurup, Hillerslev, V. Vandet, Klitmøller, Hørdum, Tilsted, Nors, Tved, Skjoldborg, Kallerup,  Vangså, Torsted, Hunstrup, Lild, Tømmerby, Torup, Sundby M og Solbjerg.

Ringkøbing Amt: Hove. (tipoldemor)

Tønder Amt: Arrild, Løgumkloster og Vodder.(oldefar og tipoldeforældre)

Haderslev Amt: Stepping, Hoptrup og Hammelev (tiptipoldeforældre).

Aner

Mine forældre:

Maren Kirstine Bruun, født 15.07.1910 i Sjørring, død 04.10.1994 i Snedsted. Gift 28.11.1935 i Snedsted med Christian Marthinus Toft, født 28.11.1907 i Vestervig, død 24.09.1991 i Tilsted.

 

Mine bedsteforældre:

Jens Christian (Jensen) Toft, født i Gettrup 1876, død i Koldby, Hørdum sogn 1956.

Pouline Poulsen, gift Toft, født i Stagstrup 1877, død i Kobberø, Gettrup sogn 1940.

Christian P. Bruun, født i Snedsted 1870, død i Snedsted 1933.

Petrea Hansen, gift Bruun, født i Hundborg 1871, død i Snedsted 1940.

 

Mine oldeforældre

Peder Christian Toft, 1837-1895 (født og død Vestervig) og

Mette Johanne Pedersen, 1838-1918 (født i Bedsted - død i Vestervig).

Poul Chr. Poulsen, kaldet Brunhøj, 1842-1930 (født og død i Harring) og

Marcusine Christiane Nielsen, 1848-1909 (født og død i Harring)

Niels Chr. C. Bruun, 1825-1895 (født i Bodum - død i Snedsted) og

Maren Kirstine Pedersen, 1830-1899 (født i Sønderhå - død i Snedsted).

Christian Nissen Hansen, 1828-1904 (født Arrild - død i Jannerup) og

Else Thomasen/Thomsen, 1833-1895 (født i Snedsted og død i Jannerup)  

 

Se anertavler.

Jeg har skrevet nogle notater/artikler, hvoraf nr. 5,6,10,11 og 12 kan læses på hjemmesiden:

1. Farforældre, Pouline og Jens Chr. Toft – korte erindringsglimt fortalt af niecer, nevøer og børnebørn
2. Mormor, Petrea Hansen, 1871-1940 (født i Hundborg og død i Snedsted)
3. Morfar, Christian Pedersen Bruun, 1870-1933 (født og død i Snedsted)
4. Oldefar, Poul Chr. Poulsen (kaldet Chr. Brunhøj), 1842-1930, fra Harring - erindringsglimt fortalt af 4 børnebørn
5. Tipoldemor, Maren Lisbeth Poulsen, 1795-1861 (Bedsted)
6. Tipoldemor, Kirsten M. Kier Nissen, 1800-1875 (Stepping og Løgumkloster)
7. ”Strandgården” i Kobberø, fortalt af Jens Chr. Tofts søn, Carl Aage Toft
8. Efterkommere af oldeforældrene
9. Toftfamilien (opdateret), efterkommere af Pouline og Jens Chr. Toft
10.  Efternavnet Bruun
11.  Efternavnet Toft 
 12. Historien om ”Kirketoft” i Stagstrup.

 
Navne på nulevende personer kan ikke læses på hjemmesiden. Deloplysninger fra ikke-tilgængelige notater/artikler kan muligvis gives til nære slægtninge.

Lokalhistorie har i mit tilfælde været en naturlig følgesvend til slægtsforskning. Jeg interesserer mig ikke mindst for Harring-Stagstrup sognes historie, men også for andre sogne bl.a. Helligsø-Gettrup, Snedsted og Hundborg-Jannerup og Boddum sogne - samt også for Løgumkloster og Stepping i det sønderjyske område.

Efterlysninger  

Min morfar, Christian Pedersen Bruun, havde to brødre, der udvandrede til USA sandsynligvis i slutningen af 1800 tallet:

Peder Christian Nielsen Bruun, født 20.11.1857,

Mads Christian Nielsen Bruun, født 14.09.1859,

begge født i Boddum sogn, Thisted Amt.

Hvornår rejste de fra Danmark? og hvor i USA bosatte de sig?  Er der efterkommere?

 
Kan der påvises familierelationer mellem min Toft-slægt fra Hillerslev og Kaastrup sogne og ”Slægten Toft fra Klim”, som er udførligt beskrevet i Historisk Årbog for Thisted Amt 1942?  

 
Foto af oldefar, Niels Christian C. Bruun, født i Boddum 1825, død i Snedsted 1895. Han deltog i den 1. slesvigske krig 1848-1850, flyttede fra Boddum til Snedsted og blev dér senere sognerådsmedlem.

 

 

Jens Christian Bruun-Toft

bruun-toft@mail. dk